Politika privatnosti

Korištenjem Internet stranice Medium VA koja pripada domeni https://medium-va.hr, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Za obradu vaših osobnih podataka odgovara:

Medium VA j.d.o.o.

Slavka Tomerlina 12 A, Sesvete, Hrvatska
Telefon 099 438 7757
E-mail info@medium-va.hr

Medium VA zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obveze prethodne najave te nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Ujedno, ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove stranice.

Ova politika se može primjenjivati na vas u slučaju ako ste Posjetitelj naših web stranica.

Vašu privatnost shvaćamo vrlo ozbiljno. Ovom politikom privatnosti želimo vam na najjasniji mogući način objasniti koje podatke prikupljamo i na koji način, kako ih obrađujemo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, koliko dugo ih čuvamo, na koji način sve naše postupke možete nadzirati i koja prava imate u vezi s vašim osobnim podacima.

Molimo pažljivo pročitajte ovu politiku privatnosti jer će vam pomoći donijeti informirane odluke o dijeljenju vaših osobnih podataka s nama. Ako postoje neki uvjeti u ovoj politici privatnosti s kojima se ne slažete, molimo da prekinete upotrebu naše web stranice i naših usluga, a na sva vaša pitanja rado ćemo odgovoriti. Izrazi koje koristimo u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje, koristimo neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

Vaši osobni podaci koje nam dobrovoljno ustupite

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke o vama, npr. informacije pomoću kojih vas možemo izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što u ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno tvrtke ako je u nazivu osobni podatak, IP adresa te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, u slučajevima kada:

 • Nas kontaktirate
 • Fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo
 • Komentirate ili postavite pitanja
 • Obrađujemo Vašu molbu ili aplikaciju
 • Posjetitelj ste našeg poslovnog prostora
 • Surađujemo s Vama kao našim dobavljačima, poslovnim partnerima
 • Kada izdajemo račun za usluge

Svi osobni podaci koje nam ustupite moraju biti istiniti, potpuni i točni i važno je da nas obavijestite o svim promjenama osobnih podataka koje ste nam dostavili.

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), a koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Vaša prava kao korisnika stranice su: pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, pravo na ulaganje prigovora, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama, podatci služe kako bismo odgovorili na vaše upite/komentare poslane preko e-pošte /telefonskim putem. Vaše podatke možemo koristiti da bismo od vas zatražili povratne informacije i da bismo vas kontaktirali u vezi s vašim Upitom ili objašnjenjem, i to isključivo ukoliko smo za navedeno dobili vašu privolu i to za vrijeme trajanja dobivene privole.

Mi automatski prikupljamo određene podatke kada posjetite, koristite ili pregledavate web mjesta. Ove informacije ne otkrivaju vaš identitet (poput vašeg imena ili podataka o kontaktima), ali mogu sadržavati podatke o uređaju i upotrebi, kao što su vaša IP adresa, karakteristike preglednika i uređaja, operativni sustav, jezične postavke, referentni URL-ovi, naziv uređaja, država, lokacija, informacije o tome kako i kada koristite našu stranicu i ostale tehničke informacije. Te su informacije prije svega potrebne za održavanje sigurnosti i rada naših web lokacija te u svrhu interne analitike i izvješćivanja.

Informacije također prikupljamo putem kolačića i sličnih tehnologija. Više o tome možete saznati u našoj Politici kolačića.

Ponajprije navodimo kako obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni radi ostvarenja točno određene svrhe i te podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe.

Obradu vaših podataka temeljimo na sljedećim pravnim osnovama:

 • Pristanak: Vaše podatke možemo obraditi samo ako ste nam dali privolu da koristimo vaše osobne podatke u točno određene svrhe.
 • Pravne obveze: Možemo otkriti vaše podatke tamo gdje se to od nas zakonski zahtijeva kako bismo postupili u skladu s važećim propisima ili po nalogu suda ili drugog tijela, a u sklopu sudskog, upravnog ili drugog pravnog postupka (uključujući reakciju državnih tijela da ispune zahtjeve nacionalne sigurnosti ili provođenja zakona).
 • Legitimni interesi: Možemo otkriti vaše podatke tamo gdje smatramo da je potrebno istražiti, spriječiti ili poduzeti mjere u vezi s potencijalnim kršenjima naših politika, sumnjama na prijevare, situacijama koje uključuju potencijalne prijetnje sigurnosti bilo koje osobe i nezakonitim aktivnostima, ili kao dokaz u parnicama u koje smo uključeni.

Podatke koje prikupljamo ili primamo koristimo u svrhu:

 • Slanja administrativnih podataka. Vaše osobne podatke možemo koristiti da bismo vam poslali podatke o vašem upitu, usluzi i novim značajkama ili podatke o promjenama naših uvjeta i pravila i to isključivo ukoliko smo za navedeno dobili vašu privolu i to za vrijeme trajanja dobivene privole.
 • Traženja povratnih informacija. Vaše podatke možemo koristiti da bismo od vas zatražili povratne informacije i da bismo vas kontaktirali u vezi s vašim upitom, isključivo ukoliko smo za navedeno dobili vašu privolu i to za vrijeme trajanja dobivene privole.
 • Odgovora na upite korisnika i pružanja podrške korisnicima. Vaše podatke možemo koristiti kako bismo odgovorili na vaše upite i riješili moguće probleme u vezi s korištenjem naših Usluga i Aplikacija.
 • Poslovne svrhe. Vaše podatke možemo koristiti u druge poslovne svrhe, poput analize podataka, prepoznavanja trendova upotrebe, utvrđivanja učinkovitosti naših promotivnih kampanja te za procjenu i poboljšanje naših Usluga ili Aplikacija, proizvoda, marketinga i vašeg iskustva. Te podatke možemo koristiti i pohraniti u zbirnom i anonimnom obliku tako da nisu povezani s pojedinačnim krajnjim korisnicima i ne uključuju osobne podatke. Nećemo koristiti prepoznatljive osobne podatke bez vašeg pristanka.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama. Sigurnosno su pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo i u našim poslovnim prostorima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.

 

Podatke koje prosljeđujemo i dostavljamo ograničit ćemo na najmanju moguću mjeru tako da ćemo proslijediti samo one osobne podatke koji su potrebni za svrhu obrade radi koje su dostavljeni.

Sve pravne i fizičke osobe kojima prosljeđujemo vaše osobne podatke imaju obvezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovornog odnosa te su također proveli organizacijske i tehničke mjere zaštite.

Određeni podaci mogu biti proslijeđeni tijelima vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi smo udovoljili obvezama propisanima pravom Republike Hrvatske.

Vaši osobni podaci se u niti jednom slučaju ne prenose trećoj zemlji, niti međunarodnoj organizaciji niti primatelju u trećoj zemlji.

Detaljno smo kategorizirali svaku stranu kako biste lako razumjeli svrhu naših praksi prikupljanja i obrade podataka. Ako smo obradili vaše podatke na temelju vašeg pristanka i želite povući svoj pristanak, obratite nam se.

Za pristup ili pohranjivanje podataka možemo koristiti kolačiće:

 • Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu i prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići koji se ne mogu isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Više informacija možete pronaći na našoj Politici kolačića.

Vaše ćemo osobne podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovim pravilima o privatnosti, osim ako je dulji rok zadržavanja određen zakonom ili drugim propisom.

Proveli smo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere sigurnosti namijenjene zaštiti sigurnosti svih osobnih podataka koje obrađujemo. Međutim, imajte na umu da ne možemo jamčiti da je Internet 100% siguran.

Pravo na pristup

Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka (a koja prava su navedena u daljnjem tekstu ove Politike privatnosti).

Pravo na ispravak

Ukoliko su vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo i to davanjem dodatne izjave. Napominjemo kako ste odgovorni za davanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka ukoliko smatrate da više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem našeg legitimnog interesa, ukoliko smatrate da su vaši podaci nezakonito obrađeni te ukoliko smatrate da se vaši podaci trebaju brisati temeljem prava Republike Hrvatske ili Europske unije.

Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje osobnih podataka, primjerice kod podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme ili trajno.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o vremenskom razdoblju tijekom kojeg navedene podatke moramo čuvati i o danu kada će isti biti brisani.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati trajno, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o nemogućnosti brisanja takvih podataka zajedno s upućivanjem na pravnu osnovu koja propisuje trajno čuvanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila nedopuštena, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izvršavanja zadaće od javnog interesa ili zadaća javnih tijela.

Ukoliko je obrada podataka ograničena tada se takvi osobni podaci smiju obrađivati samo uz vašu privolu osim kod pohrane podataka ili postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa. Ukoliko ishodite ograničenje obrade podataka obavijestit ćemo Vas prije nego što ograničenje bude ukinuto. Pravo na prigovor

Ukoliko vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. Ukoliko se prilikom obrade podataka pozivamo na naše legitimne interese, a vi ste podnijeli prigovor na takvu obradu tada nećemo dalje obrađivati vaše podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na žalbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka postupili protivno pravu Republike Hrvatske ili Europske unije, molimo da nam se obratite kako bi razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede vaših osobnih podataka, o svakoj takvoj povredi ćemo vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku.

U navedenoj obavijesti ćemo opisati prirodu povrede osobnih podataka, navesti ime i prezime osobe od koje možete dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje smo poduzeli za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim podacima za kontakt:

Medium VA j.d.o.o.

Slavka Tomerlina 12 A, Sesvete, Hrvatska
Telefon 099 438 7757
E-mail info@medium-va.hr

Po vašim zahtjevima za ostvarivanje prava odgovorit ćemo sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka. U svakom slučaju prilikom korištenja navedenih prava vodite računa da moramo nedvojbeno utvrditi vaš identitet što služi zaštiti vaših prava i privatnosti.

Vaša prava koja su naprijed navedena može ostvarivati i punomoćnik koji se mora legitimirati s punomoći koja je ovjerena kod javnog bilježnika osim kada je punomoćnik odvjetnik u kojem slučaju nije potrebna ovjerena punomoć.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo odbiti obraditi vaš zahtjev.

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno ili elektronički potpisane te da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

Pisana izjava kojom dajete privolu za obradu svojih osobnih podataka biti će sastavljena za svaku pojedinu svrhu obrade, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka o čemu ćete biti obaviješten prije davanja privole i to na način da će to vaše pravo biti izričito navedeno u pisanoj izjavi kojom dajete privolu za obradu osobnih podataka s napomenom da se privola može povući na način da se potpiše obrazac izjave koju ćemo sastaviti u jednostavnom obliku.

Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Republike Hrvatske i Europske unije .

Ukoliko ne pristanete dati privolu u slučajevima obrade podataka koja se temelji na privoli tada nismo u mogućnosti s vama zasnovati nikakav pravni odnos.

Ako imate pitanja ili komentara o ovoj politici, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno ili elektronički potpisane te da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

Pisana izjava kojom dajete privolu za obradu svojih osobnih podataka biti će sastavljena za svaku pojedinu svrhu obrade, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka o čemu ćete biti obaviješten prije davanja privole i to na način da će to vaše pravo biti izričito navedeno u pisanoj izjavi kojom dajete privolu za obradu osobnih podataka s napomenom da se privola može povući na način da se potpiše obrazac izjave koju ćemo sastaviti u jednostavnom obliku.

Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Republike Hrvatske i Europske unije .

Ukoliko ne pristanete dati privolu u slučajevima obrade podataka koja se temelji na privoli tada nismo u mogućnosti s vama zasnovati nikakav pravni odnos.

Ako imate pitanja ili komentara o ovoj politici, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno ili elektronički potpisane te da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

Pisana izjava kojom dajete privolu za obradu svojih osobnih podataka biti će sastavljena za svaku pojedinu svrhu obrade, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka o čemu ćete biti obaviješten prije davanja privole i to na način da će to vaše pravo biti izričito navedeno u pisanoj izjavi kojom dajete privolu za obradu osobnih podataka s napomenom da se privola može povući na način da se potpiše obrazac izjave koju ćemo sastaviti u jednostavnom obliku.

Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Republike Hrvatske i Europske unije .

Ukoliko ne pristanete dati privolu u slučajevima obrade podataka koja se temelji na privoli tada nismo u mogućnosti s vama zasnovati nikakav pravni odnos.

Ako imate pitanja ili komentara o ovoj politici, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka tel:  099 438 7757
E-mail info@medium-va.hr